Děti znají hodnotu peněz v deseti letech, jak uvádí průzkum


Podle průzkumu, který byl prováděn bankovní společností zvané Santander, je právě deset let dítěte tím věkem, kdy děti přestávají věřit, že je množství peněz nejen rodičů ale i obecně neomezené. Začínají si uvědomovat hodnotu peněz a začínají si také uvědomovat, jak je velice důležité šetřit nějaký ten peníz do budoucna. Dokonce až 10% rodičů tvrdí, že jejich dítě pochopilo koncept peněz již v pěti letech věku, což je opravdu obdivuhodné.
prasátko na mince
V daném průzkumu se zjišťovaly názory dětí, které byly ve věku 5 – 15 let a dokonce 90% chlapců uvedlo, že si chtějí šetřit peníze do budoucna a až 80% uvedlo to stejné. Když byly děti dotazovány, proč rády šetří peníze, téměř polovina z nich uvedla, že si často kupují sladkosti nebo utrácí za zábavu. Další motivací představovaly volnočasové aktivity nebo prázdninové výdaje, kterých bývá každým rokem dost. Až třetina dětí uvedla, že šetří na nákup dárků pro své rodiny nebo na vysokoškolské studium.
30% rodičů uvedlo, že je jejich rodiče v dětství neučili, jak správně nakládat s penězi. Menší procento uvedlo, že své děti hospodařit neučí. Někteří z dotazovaných rodičů si dokonce přáli, aby je jejich rodiče jako malé učili s penězi hospodařit a nakládat s nimi. Až 35% rodičů uvedlo, že jsou odhodláni učit své potomky zásadám hospodaření. Většina rodičů věří, že dokonce nesou odpovědnost za to, aby jejich dítě vědělo o významu spoření, zatímco každý desátý rodič uvedl, že něco takového přísluší školám.
stánek s občerstvením
Samotný ředitel sekce, Hetal Parmar, uvedl, že nejen spoření ale i finanční plánování jsou velmi významnými aspekty, takže zjištění, jak rodiče přistupují k dané problematice, je bráno se vší vážností. Dle jeho slov je to navíc mimořádné povzbudivé. Průzkum byl prováděn na vzorku více než pěti set rodičů a dětí.
Možná že právě i vy nebo vaše děti jste byli do tohoto průzkumu zapojeni. Pokud ano, pak můžete vidět, jak celý průzkum vlastně dopadl a jakému úspěchu se těšil.