Výběr kamen není snadný


.

Jestliže vybíráme topení do nového domu, pak musíme klást důraz nejen na výpočet optimálního výkonu. To je jistě základ, ale ještě nás čeká rozhodnutí, jestli koupit kamna s plechovým, litinovým nebo kachlovým opláštěním.
relaxační chvilka

o   Každá kamna totiž reagují trochu jinak.
–         Pokud zvolíme plech nebo litinu, pak máme jistotu, že se rychle nahřejí.
–         Kachlová si dají sice na čas, ale zase déle vydrží.
Záleží tedy na každém uživateli, co je pro něho v tomto případě nejvítanější. Důležitým kritériem je i způsob spalování.
o   V poslední době jsou velice žádaná kamna s terciálním spalováním.
o   Což znamená, že se spalují i zbytkové hořlavé plyny.
o   U klasických kamen odcházejí tyto plyny komínem do neznáma.
–         V tomto případě se tedy využije skutečně vše a spotřeba paliva se tím pádem snižuje.
otevřená kamna

.

Záleží i na tom, jestli chcete teplo hned

Pokud uvažujete o výběru krbových kamen, pak se rozhodujte v závislosti na míře a způsobu jejich využití. Jestliže si potřebujeme jednou za čas přitopit co nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem, pak se doporučují takzvaná sálavá krbová kamna.
o   Pracují na principu přisávání sálavého tepla přes celý povrch kamen.
o   Tím pádem v okolí dochází ke zvýšení teploty.
o   V těchto krbových kamnech také nedochází k cirkulaci, protože nemají druhý plášť.
Logicky jsou tedy kamna rychle ohřátá a mohou působit i do svého okolí.Tento typ se využívá především v místnostech s vysokými stropy. Rychle totiž dovedou předat teplo do místnosti. Oproti tomu konvenční kamna se dobře uplatní tam, kde potřebujeme dodávat teplo co nejdelší čas. V těchto dvouplášťových kamnech dochází v jejich spodní části k nasávání studeného vzduchu mezi opláštěním spalovací komory a vnější části kamen. Tam se prouděním vzduch ohřeje a stoupá vzhůru.
o   Pro dlouhodobé vyhřívání jsou dobrou volbou kamna s keramickým obkladem.  

Výběr kamen není snadný
4.5 (90%)10
.